Árak

Aktuális díjtáblázat 

-2014.október 01-től érvényes díjtáblázat

Az egyes díjtételek az ÁFA-t nem tartalmazzák, melynek mértéke 5%.

* a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 3.§ w) pontjában definiált intézmény

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tv. 57/D. § (1) bekezdése szerint: A lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás (fűtés és használati melegvíz) díját – mint legmagasabb hatósági árat, a hatósági ár szerkezetét és alkalmazási feltételeit a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg.

A díj összetevői

Alapdíj:

Az alapdíj éves díj, mely 12 egyenlő részletben fizetendő.

Költségtartalmát tekintve: az alapdíj a társaság fix költségeire nyújt fedezetet, alapvetően független a fogyasztók tényleges hőfelhasználásától.

Ide tartozik többek között a távhőszolgáltatató rendszer üzemben tartásának, karbantartásának, javításának költsége, a Komlói Fűtőerőmű ZRt., mint gazdasági társaság működésének, irányításának költsége és több más fix költségelem.

Hődíj:

A felhasznált hőmennyiség után fizetendő díj. A felhasználási céltól függően a hődíj lehet fűtési vagy melegvíz hődíj.

A hődíj a fogyasztó hőfogyasztásával arányos díjelem, amely döntően az általunk beszerzett hőenergia ellenértékét tartalmazza.